מדיניות הפרטיות אתר אשמורת

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

1.       כללי

1.1.    חברת אשמורת בע"מ מבית הסתדרות המורים לישראל (שתיהן יקראו להלן יחדיו "החברה") מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים").

1.2.    החברה מפעילה מועדון הטבות לחברי הסתדרות המורים לישראל (להלן "ההסתדרות"), באמצעותו יכולים החברים להנות מהטבות שונות ובכלל זה אפשרות לרכוש מוצרים ושירותים ממבחר בתי עסק שונים ברחבי הארץ, כדי לשפר את רווחתם של חברי הסתדרות המורים (להלן "השירותים").

1.3.    מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך אל מאגרי המידע של החברה, תוך השימוש באתר שכתובתו https://www.ashmoret-itu.co.il   (להלן "אתר"), וכן לסקור את האופן שבו נעשה שימוש במידע הנאסף אגב השימוש באתר.

1.4.    תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר של החברה. שימוש באתר של החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

1.5.    כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2.       איסוף המידע על ידי החברה

2.1.    חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי. במסגרת רישומך לאתר ו/או במסגרת הכניסה לאתר כמשתמש רשום, בעת יצירת קשר עם החברה ו/או הרשמה לרשימת הדיוור שלה ו/או, תידרש להזין פרטים אישיים כגון שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני ותעודת זהות. כמו כן, יכול ולצורך מתן השירותים באתר תידרש למסור לחברה מידע אישי  כגון: ת.ז, מין, תאריך לידה, כתובת מגורים וכיו"ב – בהתאם לנדרש לשם ביצוע רכישות המוצרים ו/או ההטבות באתר ועוד. אינך מחויב למסור פרטים אלו, אך בלעדיהם ייתכן ולא תוכל לקבל את השירותים המסופקים באתר.

2.2.    המידע הנאסף כולל את הרגלי השימוש והגלישה שלך באתר, אף אם הפעולה לא הושלמה (דוגמת מילוי טופס או רכישת מוצר ו/או הטבה), את פרטי הדפדפן ומכשיר הקצה בו אתה משתמש, כתובת ה-IP של המכשיר וכיוצא באלו. כלל המידע אשר יצטבר אודותיך עקב השימוש או הגלישה באתר ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) ישמשו בין היתר למטרות ניהול ותפעול האתר, התכנים והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, דיוור ישיר, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים שונים. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו.

2.3.    חלה עליך חובה למסור מידע ופרטים שהינם מדויקים, אמינים ונכונים, וכן כי שהוזן הינו בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם ניתנה לך הרשאה לעשות על ידי צד ג' לעשות כן במפורש.

3.       מטרות ואופן השימוש במידע

3.1.    המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים באתר וכדי שתוכל להנות ממגוון הטבות המוצעים באתר. אנו נעשה שימוש במידע גם כדי להתאים לך את חווית הגלישה, את הפרסומות שיוצגו, הצעות והטבות באופן אישי. אנו נאסוף את המידע, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה וההסתדרות עמך.

3.2.    בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

3.3.    כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שמוצגים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

3.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי תקשורת אחרים אשר מסר המשתמש, מידע שיווקי ופרסומי של החברה, הצעות להטבות, ברכות לימי הולדת ועוד. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.

4.       Cookies

4.1.    לידיעתך – האתר משתמש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת cookies pixels, tags beacons, sdk's (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים באתר, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.2.    עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.

4.3.    העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים/באפליקציה וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.4.    עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook.

4.5.    למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: https://www.google.com/policies/privacy www.facebook.com/policies/cookies

4.6.    במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן: http://www.aboutads.info/choices או- http://www.youronlinechoices.eu/  ולהסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים, וכן לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, שם תוכל לחסום שימוש בעוגיות.

4.7.    במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד.

5.       מסירת מידע לצד שלישי

5.1.    החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה:

5.1.1.        על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2.        לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון חברות סליקה,  ספקי שירותי ענן וכו';

5.1.3.        במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים.

5.1.4.        בכל מקרה בו תפר את תנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

5.1.5.        לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;

5.1.6.        בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.7.        במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2.    אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

5.3.    במסגרת שירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

6.       אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

7.       יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב כמפורט להלן. כמו כן, ניתן לפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו לחברה באמצעות האתר בלשונית 'צור קשר', בכתובת המייל AshmoretService@itu1.com.