מדיניות הפרטיות אתר אשמורת

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

1.       כללי

1.1.    חברת אשמורת בע"מ מבית הסתדרות המורים לישראל (שתיהן יקראו להלן יחדיו "החברה") מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים").

1.2.    החברה מפעילה מועדון הטבות לחברי הסתדרות המורים לישראל (להלן "ההסתדרות"), באמצעותו יכולים החברים להנות מהטבות שונות ובכלל זה אפשרות לרכוש מוצרים ושירותים ממבחר בתי עסק שונים ברחבי הארץ, כדי לשפר את רווחתם של חברי הסתדרות המורים (להלן "השירותים").

1.3.    מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך אל מאגרי המידע של החברה, תוך השימוש באתר שכתובתו https://www.ashmoret-itu.co.il   (להלן "אתר"), וכן לסקור את האופן שבו נעשה שימוש במידע הנאסף אגב השימוש באתר.

1.4.    תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר של החברה. שימוש באתר של החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

1.5.    כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2.       איסוף המידע על ידי החברה

2.1.    חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי. במסגרת רישומך לאתר ו/או במסגרת הכניסה לאתר כמשתמש רשום, בעת יצירת קשר עם החברה ו/או הרשמה לרשימת הדיוור שלה ו/או, תידרש להזין פרטים אישיים כגון שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני ותעודת זהות. כמו כן, יכול ולצורך מתן השירותים באתר תידרש למסור לחברה מידע אישי  כגון: ת.ז, מין, תאריך לידה, כתובת מגורים וכיו"ב – בהתאם לנדרש לשם ביצוע רכישות המוצרים ו/או ההטבות באתר ועוד. אינך מחויב למסור פרטים אלו, אך בלעדיהם ייתכן ולא תוכל לקבל את השירותים המסופקים באתר.

2.2.    המידע הנאסף כולל את הרגלי השימוש והגלישה שלך באתר, אף אם הפעולה לא הושלמה (דוגמת מילוי טופס או רכישת מוצר ו/או הטבה), את פרטי הדפדפן ומכשיר הקצה בו אתה משתמש, כתובת ה-IP של המכשיר וכיוצא באלו. כלל המידע אשר יצטבר אודותיך עקב השימוש או הגלישה באתר ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) ישמשו בין היתר למטרות ניהול ותפעול האתר, התכנים והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, דיוור ישיר, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים שונים. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו.

2.3.    חלה עליך חובה למסור מידע ופרטים שהינם מדויקים, אמינים ונכונים, וכן כי שהוזן הינו בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם ניתנה לך הרשאה לעשות על ידי צד ג' לעשות כן במפורש.

3.       מטרות ואופן השימוש במידע

3.1.    המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים באתר וכדי שתוכל להנות ממגוון הטבות המוצעים באתר. אנו נעשה שימוש במידע גם כדי להתאים לך את חווית הגלישה, את הפרסומות שיוצגו, הצעות והטבות באופן אישי. אנו נאסוף את המידע, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה וההסתדרות עמך.

3.2.    בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

3.3.    כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שמוצגים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

3.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי תקשורת אחרים אשר מסר המשתמש, מידע שיווקי ופרסומי של החברה, הצעות להטבות, ברכות לימי הולדת ועוד. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.

4.       Cookies

4.1.    לידיעתך – האתר משתמש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת cookies pixels, tags beacons, sdk's (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים באתר, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.2.    עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.

4.3.    העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים/באפליקציה וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.4.    עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook.

4.5.    למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: https://www.google.com/policies/privacy www.facebook.com/policies/cookies

4.6.    במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן: http://www.aboutads.info/choices או- http://www.youronlinechoices.eu/  ולהסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים, וכן לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, שם תוכל לחסום שימוש בעוגיות.

4.7.    במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד.

5.       מסירת מידע לצד שלישי

5.1.    החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה:

5.1.1.        על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2.        לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון חברות סליקה,  ספקי שירותי ענן וכו';

5.1.3.        במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים.

5.1.4.        בכל מקרה בו תפר את תנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

5.1.5.        לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;

5.1.6.        בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.7.        במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2.    אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

5.3.    במסגרת שירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

6.       אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

7.       יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב כמפורט להלן. כמו כן, ניתן לפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו לחברה באמצעות האתר בלשונית 'צור קשר', בכתובת המייל AshmoretService@itu1.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנון אתר "אשמורת "

כללי

1.                       אשמורת  בע"מ (להלן: "אשמורת") הינה חברה בע"מ שהוקמה על ידי הסתדרות המורים בישראל (להלן: "ההסתדרות") במטרה להפעיל מועדון הטבות לחברי הסתדרות המורים  ובאמצעותו להציע לחברי הסתדרות המורים, אפשרות להנות מהטבות שונות ובכלל זה אפשרות לרכוש מוצרים ושירותים ממבחר בתי עסק שונים ברחבי הארץ בהנחה על מנת לשפר את רווחתם של חברי הסתדרות המורים.

2.                       החברות במועדון היא וולנטרית וכפופה להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

3.                       האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

4.                       קבלת שירות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות אצל הספקים השונים באמצעות האתר , מהווה את הצהרת החבר כי קרא והבין את כל סעיפי התקנון, הוא מסכים לכל תנאי התקנון, כפי שיאושר מעת ומעת, ומאשר כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

5.                       ההסתדרות ו/או אשמורת שומרים על הזכות להפסיק את פעילות המועדון כולה או חלקה בכל עת ו/או להפסיק  את חברות מי מעמיתי המועדון.

הגדרות

6.       האתר- אתר אשמורת  שהוקם ביוזמת אשמורת בע"מ והסתדרות המורים בישראל שכתובתו:  ashmoret-itu.co.il

7.                       האפליקציה: אפליקציית "אשמורת - מועדון ההטבות של הסתדרות המורים".

8.                       חבר/ עמית המועדון- חבר ההסתדרות  המחזיק בכרטיס חבר בתוקף הנושא את שמו וזכאי לקבל שירותים ו/או לרכוש מוצרים באמצעות האתר ו/או האפליקציה, מבתי העסק השונים.

9.                       לקוח - חברי/עמית הגולש באתר ו/או הוריד את האפליקציה והשלים את תהליך הרישום למועדון.

10.                   בית העסק - ספקים שונים המעניקים למועדון אשמורת שירות ו/או אפשרות לרכישת מוצר.

11.                   הטבות - מוצרים ו/או שירותים ו/או כספים ו/או זכויות המוצגים באתר ו/או באפליקציה  והמסופקים על ידי בית העסק ללקוח.

12.                   כרטיס חבר - כרטיס חבר ו/או כרטיס דיגיטלי מזהה, המאפשר טעינת כספים לרבות באמצעות כרטיס אשראי, ו/או רכישת שירותים ו/או מוצרים.

13.                   תקנון - תקנון זה. מובהר כי המועדון רשאי לבצע שינויים בתקנון מעת לעת ועל עמיתי המועדון להתעדכן בשינויים אלה, החלים עליהם.

אחריות

14.                   ההסתדרות ו/או אשמורת אינם צד  לעסקאות לרכישת הטבות כלשהן ואינן נושאות באחריות הקשורה לביצוע העסקה.

15.                   המוצרים והשירותים המוצגים באתר ו/או באפליקציה, מוצעים על ידי בתי העסק והספקים השונים והם האחראים הבלעדיים לתכונות, איכות, שם היצרן ו/או כל מצג שנעשה באתר ו/או באפליקציה, בכל הנוגע לאותם מוצרים ו/או שירותים.

16.                   הספקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות המצורפת למוצרים, במקרה שתעודה כזו נדרשת.

17.                   על פי החוזים בין אשמורת לספקים, הספקים לוקחים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

18.                   המוצרים באתר ו/או באפליקציה מוצגים בתום  לב ובאחריות הספקים , ואין בהצגתם באתר ו/או באפליקציה משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיוצא בזה.

19.                   השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמות שהם  ("AS IS") .לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אשמורת ו/או ההסתדרות בגין תכונות השירות , יכולותיו , מגבלותיו  או התאמתו לצורכי הלקוח ולדרישותיו, זאת למעט מקרים שבהם היתה הטעיה  בתיאור המוצר או השירות ותכונותיהם, שאזי האחריות תהיה על הספקים בלבד.

20.                   הצילומים באתר ו/או באפליקציה מיועדים להמחשה בלבד, ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.

21.                   במקרה של רכישת מוצרים פגומים, זכאי הלקוח להחליפם או להחזירם, ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

22.                   הספק לא יהיה אחראי להתקנה של מוצר, המחייב התקנה של טכנאי והתבצעה על ידי הלקוח.

23.                   במקרה שהרכישה נעשית ישירות מול בתי העסק ו/או הספקים, מוטלת האחריות על בתי העסק ו/או הספקים והנוגעים בדבר. במקרה של תלונה , יתבקש הלקוח לפנות ישירות לבית העסק או הספק. אשמורת תסייע בידי הלקוח למצות את הטענות ולהגיע לפתרון משביע רצון.

הרשמה לאתר/ לאפליקציה

24.                   לשם כניסה לאתר ו/או לאפליקציה  נדרש העמית להזדהות באמצעות מספר תעודת זהות וסיסמא אישית, שתבחר על ידו עם כניסתו הראשונית לאתר.

25.                   לצורך השימוש באתר / אפליקציה, ואבטחת אספקת המוצרים והשירותים, נדרש העמית למלא פרטים שיאפשרו לקיים עימו קשר. הפרטים הם כדלקמן: שם פרטי ושם משפחה באנגלית, דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולרי, מספר טלפון קווי וכתובת מגורים וכו'.

26.                   כן, יתבקש העמית לספק פרטים נוספים, במטרה להתאים את זכאותו למצבו הדמוגרפי (לדוגמא: מצב משפחתי ומספר ילדים).

27.                   בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש העמית להקליד מספר ת.ז , מספר כרטיס אשראי בתוקף ומספר מזהה בגב הכרטיס או מספר  כרטיס חבר, כהגדרתו לעיל .נתונים אלה לא יישמרו במאגר המידע וימחקו לאחר השלמת הפעולה.

28.                   ידוע לעמית כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע לחברה, למעט מסירת חלק המידע הנדרש להוכחת זהותו  וכתנאי לקבלת הטבות ו/או לשימוש באתר. יחד עם זאת יתכן ובהעדר נתונים, לא יתאפשר לטפל בהזמנות ובפניות של עמיתים.

29.                   העמית יוכל, לפי בחירתו, לשמור את פרטיו האישים באתר/ אפליקציה. לצורך נוחיות בכניסות הבאות

30.                   פרטי הרכישות שיבוצעו על ידי הלקוחות יישמרו במאגר מידע של המועדון לצורך מעקב על הרכישה ומתן שירות לקוחות.

 

המידע המוצג באתר 

31.                   כל מוצר או שירות המופיע באתר יפורסם באמצעות "דף הטבה", שם יפורטו הפרטים הרלוונטיים לגביו וכן התנאים לרכישתו, לרבות הגבלת מספר הפריטים אותם רשאי עמית אחד לרכוש.

32.                   הפרטים לגבי המוצר או השירות המופיע כאמור ב"דף ההטבה" באתר נמסרו על ידי בתי העסק המציעים את המוצרים/השירותים - אשמורת עושה כמיטב יכולתה לוודא את נכונות הנתונים, אולם אינה אחראית לנכונות המידע הנמסר לגבי המוצרים, או השירותים, טיבם, איכותם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, אחריות, מפרט טכני וכיוצא בזה.

33.                   אשמורת עושה ככל יכולתה להבטיח מחירים נמוכים אולם מחיר ההטבה אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי אותה הטבה ,ובאחריות העמית לערוך השוואת מחירים בטרם שימוש בהטבה.

34.                   רשימת/ות הסניפים המשתתפים יכולה/ות להשתנות מעת לעת ומשכך יש ליצור קשר עם הרשת/הסניף בטרם ההגעה למקום.

35.                   חלק מההנחות הניתנות לעמיתי אשמורת ברכישה ישירות בבתי העסק ניתנות באופן אוטומטי, במעמד חיוב החשבון של עמית אשמורת. אחוז ההנחה וכן עצם קיום ההסדר, יוכל להשתנות מחברת אשראי אחת לשנייה ולהשתנות ו/או להתבטל מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. פירוט ההנחות במעמד החיוב כאמור, על פי חלוקה של סוגי כרטיסי אשראי, תתעדכן באתר המועדון.

36.                   אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת מוצר ו/או לשימוש בהטבה כלשהיא ו/או לביצוע פעולות. האחריות על ביצוע השוואה ובחינת ההצעות מוטלת על הלקוח.

37.                   הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ו/או חוק כרטיס חיוב, תשמ"ו – 1986, ככל שהשימוש נעשה בכרטיס אשראי.

38.                   באירוע / מופע סגור ניתן לממש אך ורק בתאריך המצוין באתר.

תהליך הרכישה

39.                   את הרכישות מהאתר ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין ו/או באמצעות הכרטיס הדיגיטלי. בכל רכישה יש להזין את פרטי כרטיס האשראי / הכרטיס הדיגיטלי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך באתר.

40.                   חבר המועדון זכאי לרכוש כרטיסים לאטרקציות עבור החבר, בני /בת זוגו ועבור ילדיהם שטרם מלאו להם 21 שנים.

41.                   קיימת אפשרות שהמערכת תזכור את פרטי כרטיס האשראי לרכישות עתידיות (על פי בחירת וסימון הלקוח בדף הרכישה). שמירת הפרטים מבוצעת על פי תקן PCI מחמיר של חברות האשראי כדי לאפשר רכישה פשוטה ובטוחה.

42.                   חלק מהפעולות, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי/ כרטיס הדיגיטלי בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות שירות הלקוחות של אשמורת.

43.                   לאחר ביצוע רכישה באתר יתקבל אישור המעיד שפרטי ההזמנה נקלטה במערכת.

44.                   רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנת הלקוח כבת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים כפי שהוגדרו לכל מוצר או שירות.

45.                   במקרה של תקלה או שיבוש בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי אשמורת, תתקבל אצל הלקוח הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה כלשהי שארעה המערכת בעת קליטת הזמנתו. במקרה כזה מומלץ לפנות אל שירות הלקוחות של אשמורת באמצעות דואר אלקטרוני:ashmoretservice@morim.org.il או באמצעות מוקד השירות של המועדון:   *2344

46.                   היה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, רשאים הן הלקוח והן מוקד ההזמנות ו/או הספק לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.

מגבלות הרכישה באתר

47.                   אשמורת שומרת לעצמה את הזכות לבצע הגבלות של סכומי ההטבה (הסבסוד) לחבר המועדון ושל מספר הרכישות שרשאי החבר לבצע, הן כמגבלה חודשית/שנתית והן בקשר למוצר או שירות מסוימים. הגבלות אלה נועדו, בין היתר, לאפשר למספר גדול ככל האפשר של חברי אשמורת ליהנות מההטבות המוצעות במסגרתו.

48.                   מגבלות הרכישה וההטבות לקטגוריות השונות מפורסמות בטבלה הבאה וכן ב"דף ההטבה" של כל מוצר או שירות שנקבעה לגביו הגבלה.

49.                   המגבלות שלעיל אינן חלות על "מבצעים". לכל "מבצע" תקבע ותפורסם הגבלה בנפרד, ככל שתהיה.

50.                   יתכן ויתקיימו מגבלות נוספות על רכישת הטבות על פי המתפרסם ב"דף ההטבה".

51.                   מגבלת הרכישה השנתית המפורטות לעיל מתייחסת לחודשים ינואר עד חודש דצמבר באותה שנה, ללא תלות בתאריך ההצטרפות של החבר לאשמורת. מגבלת הרכישה החודשית המפורטת לעיל, מתייחסת מהיום הראשון ועד ליום האחרון של כל חודש לועזי.

52.                   אשמורת רשאית לשנות, מעת לעת את טבלת הגבלת הרכישות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שיידרש להודיע על כך מראש. שינויים אלה יתפרסמו באתר.

53. .           זכאותו של חבר/עמית מועדון, לבצע רכישות מסובסדות, מותנית בחברות בהסתדרות המורים ובתשלום דמי חבר משך שנת לימודים מלאה. ביטל חבר/עמית מועדות את חברותו בהסתדרות המורים לפני תום שנת הלימודים, ניתן יהיה לבטל את הרכישות המסובסדות שביצע , על כל המשתמע מכך.

 

אספקת המוצרים/ההטבות

53.                   פרטי הלקוח המעודכנים באשמורת ו/או הסתדרות המורים הינם הנתונים שעודכנו בטופס ההרשמה או בטופס עדכון הפרטים באתר. באחריות החבר לוודא את עדכנותם ושלמותם של הנתונים, כדי לאפשר לאשמורת לספק את המוצרים/ההטבות והשירותים הניתנים.

54.                   יש להקפיד ולמלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית על חוק העונשין, התשל"ז 1977.

55.                   היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו להחזרת המוצרים/ההטבות לספקים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול, כפי שיקבעו על ידי אשמורת או הספק.

56.                   אספקת המוצרים/ההטבות תתבצע בהתאם לתנאים המופעים בדף ההטבה/עמוד המכירה של המוצר.

57.                   חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה' למעט ערבי חגים ומועדי חג. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את מועד האספקה.

58.                   מוצרים/הטבות הנשלחים לבית הלקוח יסופקו על ידי בתי העסק באמצעות שליחים, ו/או באמצעות דואר ישראל וישלחו לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במהלך תהליך הרכישה, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.

59.                   ההסתדרות ו/או אשמורת ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים/ההטבות כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכות המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות התקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, מגפה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיוצא בזה), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי הן הספק והן המזמין להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

60.                   מוצרים/הטבות שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.

61.                   זמני האספקה של מוצרים/הטבות שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם. בביצוע הרכישה, מצהיר הלקוח כי לא תהיה לו טענה נגד מי מהספקים ו/או אשמורת ו/או הסתדרות המורים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

62.                   אספקת המוצרים/הטבות באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים, בהם מתבצעת שליחות עד הבית. והיה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג האוויר ו/או מצב ביטחוני העלול לסכן את השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.

63.                   במקרה של הובלה חריגה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות) תחול עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

64.                   יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

מחירים ותשלומים

65.                   החיוב בגין רכישות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי / כרטיס דיגיטלי שאת פרטיו ימסור הלקוח בכל רכישה ורכישה, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

66.                   כל המחירים שמופיעים בעמוד המכירה של המוצר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

67.                   בהזמנה עבור מוצרים ושירותים שמחירם באתר נקוב במטבע חוץ, כגון טיסות ונופשים בחוץ לארץ, יחושב שער המט"ח על פי "שער מזומנים גבוה" (שער החליפין שבו הבנק עושה שימוש במקרה של ביצוע פעולות במזומן), ביום ביצוע ההזמנה, אלא אם נאמר אחרת.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

68.                   בכל רכישה של שירות או מוצר דרך האתר יקבל הרוכש אישור בדבר פרטי הרכישה. על הרוכש לבדוק את פרטי ההזמנה ולוודא שלא נפלה בה טעות.

69.                   ביטול רכישה יעשה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן ו/או תנאי ההזמנה המיוחדים להזמנה בהתאם לפרסום בדף ההטבה.

70.                   לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית. זאת למעט מוצרים שהתברר שהם פגומים, במקרה של מוצר פגום ישלח הלקוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שעליו לקבל מנותן השירות, ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל את פניית הלקוח, הספק ישלח אליו שנית את המוצר על פי הזמנתו המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

71.                   לא ניתן להחליף ולבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות.

72.                   במכירה של שוברים שמימושם תחום בזמן, למעט הטבות מסוג קוד, יאריך הספק את תוקף השובר על פי בקשת העמית בעלות נוספת בהתאם לפער מהמחיר המלא של המוצר ובלבד שהארכת תוקף כאמור אפשרית על פי הסכמי ההתקשרות עם ספק התוכן.

73.                   במקרה של שובר שאבד או נפגם, אובדן השובר הינו כאובדן כסף מוזמן ולא ניתן יהא לקבל חזרה את שווי השובר שנרכש.

חילוקי דעות

74.                   במידה ונתגלו חילוקי דעות בין אשמורת לבין עמיתי המועדון לגבי מימוש כל התנאים הנכללים בתקנון זה ולא הושגה הסכמה בין הצדדים, יועבר הנושא להחלטתו של מנכ"ל אשמורת או מי שימונה על ידו.

דין שיפוט

75.                   הדין החל על העסקאות המתבצעות באתר וכן על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אלא אם צוין אחרת בדף ההטבה. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

מוקד שירות לקוחות

76.                   ניתן לפנות אל שירות הלקוחות - באתר – בשעות פעילות המוקד או בכתב באמצעות צור קשר באתר או בכתובת מייל  ashmoretservice@morim.org.il או בטלפון 2344* ובכפוף לשעות הפעילות המופיעות באתר.     


77.                   תהליך הטיפול בפניה:

-     עם קבלת פנייתך, יישלח אליך מייל ראשוני או הודעת טקסט המאשר את הטיפול בפניה.

-     לאחר קבלת הפניה יתבצע הליך בירור מול הספקים ככל שנדרש.

-     עם סיום הטיפול בפנייתך, תישלח אליך תשובה בכתב/מייל או שנציג מטעמנו יצור  עמך קשר טלפוני.

78.                   לתשומת ליבך, משך הזמן המרבי לטיפול בפניה הינו עד 30 ימים ממועד קבלת הפניה, במקרים חריגים בלבד יוארך המועד לפרק קצר ככל שניתן.