• רשימת הרשתות
 • תנאים והגבלות
 • שאלות נפוצות
 • בירור יתרה בכרטיס

רשימת הרשתות וחנויות המכבדות את כרטיס החבר:

 • כל התחומים
 • פנאי וספורט
 • לבית
 • אופנה וסגנון
 • ילדים
 • טיפוח ויופי
 • תנאים והגבלות בכרטיס:

  • הכרטיס מכובד על פי התנאים והמגבלות המופיעים במסמך זה ובאתר האינטרנט ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  • תוקפו של הכרטיס הוא בהתאם לנקוב עליו. לאחר מועד זה לא יכובד הכרטיס.
  • הכרטיס מזכה את האוחז בו באותו סכום שנטען בו כדין.
  • הכרטיס אינו אפשרי להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו.
  • הכרטיס הוא לשימוש רב-פעמי ואפשרי לטעינה חוזרת במגבלות ובהתניות לרכישה בחנויות וברשתות אפשר להתעדכן בטבלה זו.
  • הכרטיס מהווה "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986.
  • כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.
  • הכרטיס מונפק על ידי הסתדרות המורים בישראל ובאחריותה הבלעדית.
  • במקרה של אובדן, גניבה או השחתה יוחלף הכרטיס ולא יינתנו תמורה או פיצוי כלשהו בגין כך.
  • במקרה של אובדן או גניבה יש להודיע מיד למוקד הסתדרות המורים. הכרטיס ייחסם לפעילות וכרטיס חלופי יונפק במקומו. יתרות (פעילויות וכסף) שיעמדו לרשותך כשהחסימה תיכנס לתוקפה יועברו לכרטיס החלופי.

 • תנאים והגבלות בתי עסק:
  שם העסק הערות
 • שאלות נפוצות:
  הכרטיס החדש ייכנס לתוקפו לאחר הפעלתו באתר האינטרנט ashmoret-itu.co.il עם ההפעלה יעברו אליו באופן אוטומטי כל המוצרים והפעילויות שעמדו לרשותך בכרטיס הישן.
  אפשר להשתמש בכרטיס החל משעתיים מרגע הפעלתו. יתרות הכספים העומדות לרשותך יועברו לכרטיסך החדש עד 3 ימי עסקים ממועד הפעלת הכרטיס החדש, בהנחה שלא בוצעו פעולות בכרטיס הישן בשלושת הימים האחרונים טרם הפעלת הכרטיס החדש.
  אם בוצעו פעולות, יתרות הכספים יועברו עד 7 ימי עסקים. בזמן זה לא יהיה אפשר לטעון כסף לכרטיס (הישן) ולא לקנות באמצעותו ברשתות השונות.
  טעינת המוצרים והשירותים הנרכשים באתר ובמרכז ההזמנות 2344*.
  טעינת השי השנתי ישירות לכרטיס (לחברים פעילים בלבד).
  טעינת כסף בהנחה, לצורך רכישת מוצרים בבתי העסק וברשתות השיווק (הטבה הניתנת לחברים פעילים ולגמלאים).
  ניתן לטעון את הכרטיס שוב ושוב, בתנאי שהיתרה בכרטיס לא תחרוג מ ₪1,000-.
  התשלום בכרטיס חבר מתבצע באמצעות העברת הכרטיס בקופה (באותו אופן כמו חיוב כרטיס אשראי).
  סכום הקנייה יופחת מהסכום העומד לרשותך בכרטיס.
  אפשר להשתמש בכרטיס שוב ושוב עד לניצול הסכום במלואו (אי אפשר לחרוג מהסכום הטעון בכרטיס).
  הכרטיס מכובד במגוון בתי עסק ורשתות שיווק ברחבי הארץ.
  לפירוט בתי העסק ורשתות השיווק, הגבלות והתניות בדף זה תחת הקטגוריה רשימת הרשתות.
 • בירור יתרה בכרטיס: